ul. Chłopickiego 11/13

04-314 Warszawa

tel: (22) 612-16-01

info@audyt-bombik.pl

Badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia

Kodeks Spółek Handlowych nakłada w niektórych przypadkach obowiązek zbadania przez biegłych rewidentów planów przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Usługi te wykonują u nas doświadczeni audytorzy, w razie potrzeby wspierani wiedzą ekspertów z innych dziedzin.

Badamy plany:

  • Połączenia spółek (art. 502-503 KSH)
  • Podziału spółek (art. 537-538 KSH)
  • Przekształcenia spółek w spółkę akcyjną (art. 556-559 KSH)

Przekształcenia przedsiębiorców w spółkę.

Aktualności

Nasza Kancelaria w liczbach

Lat istnienia

Badań sprawozdań finansowych

Klientów

Doświadczenie połączone z nowoczesnością i profesjonalizm to hasła, które najlepiej charakteryzują naszą Kancelarię jako podmiot ściśle współpracujący z Klientami.

info@audyt-bombik.pl

tel: (22) 612-16-01

fax: (22) 612-15-97

Chłopickiego 11/13,

04-314 Warszawa