Nieuregulowany stan prawny

Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć
nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru
dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym
przysługują do niej prawa rzeczowe (Art. 113, ust. 6. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami).

Istnieje wiele sposobów na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, jak np.
zasiedzenie, stwierdzenie nabycia spadku, czy wpis w księdze wieczystej.

Odezwij się do nas ,a my pomożemy Ci z wszelkimi formalnościami i uregulujemy
dla Ciebie stan prawny Twojej nieruchomości.

4 kroki do rozwiązania Twojego problemu:

3

Zgłoszenie

Opisz swój przypadek wysyłając formularz

5

analiza

Zbadamy Twoją sprawę bez żadnych opłat

5

Oferta

Otrzymasz od nas korzystną propozycję

2

Realizacja

Dopełniamy formalności a Ty uwalniasz się od problemu!