Skup udziałów w nieruchomości

Czy mogę sprzedać swoją część nieruchomości? Otóż tak! Art. 198 kodeksu cywilnego informuje nas o tym, iż każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem, nawet bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Dlatego właśnie sprzedaż udziału w nieruchomości jest jak najbardziej możliwa!

Sytuacja, w której stajemy się współwłaścicielem nieruchomości często jest dla nas niekomfortowa. Dzieje się to zazwyczaj w przypadku rozwodu, bądź otrzymaniu spadku po bliskiej osobie. Niestety, najczęściej każdy ze współwłaścicieli ma inny plan na zarządzanie nieruchomością. Wtedy dochodzi do konfliktów na tle zarządzania takim majątkiem, podziału zysków lub ponoszenia kosztów i taka współwłasność staje się kłopotliwa.