W Gazecie Prawnej (25/07/2019) ukazał się krótki artykuł o planowanej zmianie w funkcjonalności KRS umożliwiającej składanie sprawozdań podmiotom przekształcanym.

Jednocześnie omawiany jest pokrótce projekt zmiany rozszerzający obowiązek składania sprawozdań finansowych w formacie XML na podatników podatku CIT nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców.

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56858,25-lipca-2019/69237,Gazeta-Prawna/700070,Resort-sprawiedliwosci-naprawia-system-do-skladania-e-sprawozdan.html 

 

Skomentuj na forum