Szanowni Państwo,

8 marca 2023 r., w związku z upływem kadencji,  nastąpiła zmiana Zarządu A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy dotychczasowemu Zarządowi, paniom biegłym rewidentom:

Małgorzacie Szydłowskiej  i Ewie Niezgodzie,

które się nie żegnają i  nadal będą współpracowały z naszą Kancelarią.

Nowym Prezesem Zarządu jest  pani Anita Bobak-Dulka, biegła rewident  również od wielu lat związana z Kancelarią.

20 marca 2023 r.