Dziś pojawiła się na stronie MF aplikacja do przygotowywania e-sprawozdania finansowego w formacje XML stworzona wyłącznie dla osób fizycznych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg w oparciu o ustawę o rachunkowości.

https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-sprawozdania-finansowe/aplikacje-do-pobrania

Muszę przyznać, że nieco zaskoczyła mnie wybiórczość tworzenia takiej aplikacji wyłącznie dla tych podmiotów, gdyż istnieje dużo małych spółek wpisanych do KRS dla których taka aplikacja byłaby niezmiernie przydatna.

Analizując opis podręcznik użytkownika tej aplikacji widać jednakże wyraźnie (po braku możliwości wpisania numeru KRS), że zostało to z premedytacją ograniczone. Podręcznik użytkownika stanowi jednak dobra okazję, żeby zapoznać się w sposób opisowy z zawartością zaszytą w struktury XML.

Z ciekawostek: od razu na początku podręcznika dostajemy informację, że wpisując dane szczegółowe np w bilansie nie będą one sumowane do pozycji nadrzędnej. Jest to o tyle zrozumiałe, że takie sumowanie wymuszałoby dość sztywną strukturę (czyli taka jak jest dokładnie w np. w załączniku nr 1) a sposób wpisywania jest w aplikacji dość …. dowolny.

Interesująca dla mnie była bardzo kwestia jak podręcznik odnosi się do dodatkowych informacji i objaśnień a dokładnie do bardzo mocno rozszerzonej kwestii uzgodnienia podstawy opodatkowania i wyniku finansowego brutto. Niestety przykład zaczynający się od strony 43 bazuje na załączniku nr 4 czyli na jednostkach MIKRO. Powiedziałabym, że dla osób fizycznych prowadzących księgi w oparciu o ustawę o rachunkowości (czyli w zmienionych wymogach o wartości obrotów powyżej 2 mln EUR) jest to dość mało reprezentatywny przykład… Tym niemniej przykład jest (a w zasadzie początek tego przykładu) i pokazuje w jaki sposób będą wyglądały te obligatoryjne informacje.

Czytałam ten podręcznik próbując jednocześnie zorientować się, czy możliwe będzie wykorzystanie tej aplikacji do odczytu sprawozdania zapisanego przez np. spółkę. Niestety z opisu ze strony 12 wynika, że aplikacja podczas zapisywania sprawozdania oprócz pliku XML generuje jednocześnie tajemniczą „metrykę”, którą wraz z plikiem XML zapisuje w archiwum zip. Innymi słowy nawet jeśli ktoś stworzy XML to w tym oprogramowaniu nie będzie można go odczytać, gdyż tej tajemniczej „metryki” nie będzie.

Tak więc bardzo wąskie grono podmiotów gospodarczych otrzymało prezent od MF w postaci darmowej aplikacji. Niestety duże grono w dalszym ciągu jest skazane na własne siły.

Zapraszam do rozmowy i podzielenia się spostrzeżeniami.

Agnieszka Baklarz

Biegły rewident

 

Skomentuj na forum