Zostały już tylko dwa miesiące!

Przypominamy że od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek, nawet ten, który rozlicza składki tylko za siebie, ma obowiązek posiadać profil na PUE ZUS (Platformie Usług Elektronicznych ZUS).

Po założeniu profilu, płatnik składek może wyznaczyć pełnomocnika do jego obsługi. Pełnomocnikiem może być np. księgowa lub pracownik biura rachunkowego, z którym płatnik współpracuje.

Jeśli płatnik do końca 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do profilu płatnika, ZUS utworzył mu profil techniczny. Profil ten wymaga aktywacji przez płatnika. Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność w 2023 r. muszą samodzielnie założyć profil lub aktywować profil utworzony przez ZUS, jeśli sami go nie założyli.

Kliknij tutaj aby na stronie internetowej ZUS przeczytać instrukcję, w jaki sposób należy  aktywować lub założyć profil na PUE ZUS.

https://www.zus.pl/-/pue-zus-obowi%C4%85zkowe-profile-dla-p%C5%82atnik%C3%B3w-sk%C5%82adek

Warszawa 11 października 2023 r.