W numerze 2/2019 czasopisma Rachunkowość zaprezentowałam podejście naszej Kancelarii do sposobu dokładnej identyfikacji e-sprawozdania finansowego w sprawozdaniu z badania. Problem jest jak się wydaje dość istotny w świetle doświadczeń z rozłączną prezentacją sprawozdania z badania oraz sprawozdania finansowego. Do tej pory biegli spinali fizycznie oba sprawozdania aby mieć łączną prezentację przynajmniej w dokumentacji z badania. W przypadku e-sprawozdania finansowego takie rozwiązanie jest niemożliwe do wykonania. Proponujemy więc wprowadzenie dość prostej identyfikacji aby podnieść bezpieczeństwo podmiotów bazujących na opinii biegłych.
Zapraszam do zapoznania się z artykułem https://rachunkowosc.com.pl/identyfikacja_zbadanego_sprawozdania_finansowego_w_sprawozdaniu_z_badania_glos_w_dyskusji

Agnieszka Baklarz

biegły rewident

 

Skomentuj na forum