29.10.2019 na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się krótka informacja na temat wprowadzenia z dniem 1.11.2019 r nowej struktury JPK_FA(3) z datą udostępniania jej organom podatkowym od 2.12.2019 (https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/publikacja-nowej-wersji-struktury-jpk-fa-3/).

Ministerstwo ustanowiło tym samym rekord jeśli chodzi o wymagany czas reakcji (3 dni na wprowadzenie zmian w strukturach baz danych) od oprogramowań w całej Polsce do rozpoczęcia gromadzenia danych w formacie umożliwiającym przygotowanie nowego pliku za okres już do 1 listopada.

Uzasadnieniem wprowadzenia nowej struktury pliku JPK_FA(3) jest wejście w życie 1 listopada nowych regulacji dotyczących mechanizmu podzielonej płatności do którego oczywiście przedsiębiorstwa zdążyły się przygotować od sierpnia. Niestety jednak niejako przy okazji Ministerstwo rozszerzyło zakres zmian o zmiany w raportowaniu faktur zaliczkowych. I tak w pliku tym pojawić się mają:

1. NrFaZaliczkowej w którym mają się pojawić wszystkie numery faktur zaliczkowych wystawianych wcześniej – często było to w systemach informatycznych wpisywane „z palca” w polu nieustrukturalizowanej notatki.

2. Węzeł „Zamowienie” dotyczący faktur zaliczkowych, który składa się (według MF) z ustrukturalizowanej informacji o numerze faktury, wartości zamówienia, poszczególnych pozycji zamówienia (nazwy towaru lub usługi, jednostki miary, ilości, ceny jednostkowej, wartości netto, stawki i kwoty podatku VAT). Analogicznie jak numery wcześniejszych faktur zaliczkowych informacje o umowie do której wystawiana jest zaliczka często są w systemach informatycznych umieszczane w formie freetextowej.

3. Węzeł „ZamowienieCtrl” zawierający sumy kontrolne dla umów. Ze względu na brak informacji ustrukturalizowanych dla węzła „Zamowienie” oczywiście również ten węzeł nie będzie możliwy do uzupełnienia.

Jak wynika z powyższych rozważań termin zaproponowany przez Ministerstwo Finansów na gromadzenie danych do nowych struktur jest po prostu większości przypadków nierealny do dotrzymania.

Ciekawym jest również fakt, że zapewne w ciągu najbliższych kilku miesięcy Ministerstwo Finansów powinno chcieć przygotować nowy schemat JPK_FA w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego zakresu informacji dla pliku JPK_VAT. Wydaje się bowiem dość oczywiste, że plik JPK_FA generowany przecież na żądanie w czasie kontroli powinien służyć umożliwieniu weryfikacji informacji w JPK_VAT. Tymczasem w nowej strukturze JPK_VAT będą jednak dostarczane bardziej szczegółowe informacje niż jest obecnie zawarte w nowej strukturze JPK_FA(3). Należy się więc spodziewać kolejnej zmiany struktury JPK_FA rozszerzającej informacje w liniach faktur chociażby grupy towarów i usług. Miejmy nadzieję jedynie, że rozszerzenie będzie spójne z obecnymi opisami w rozporządzeniu do JPK_VAT (Dz.U. 2019 poz. 1988) bo na chwilę obecną użyte sposoby oznakowania typu faktury są w sposób ewidentny niespójne ze sobą i rodzą niepotrzebny chaos podczas interpretacji tych plików.

 

Skomentuj na forum