W dniu 17.06.2020 r. odbyła się zorganizowana przez Regionalny Oddział w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów konferencja pt. „Wyzwania pracy zdalnej w firmie audytorskiej”.

Do panelu dyskusyjnego zaproszona została p. dr Agnieszka Baklarz – Członek Zarządu naszej Kancelarii, jako przedstawicielka małych firm audytorskich.

W dyskusji p. Agnieszka Baklarz poruszyła kilka obszarów pracy zdalnej biegłego rewidenta, m.in. udział w inwentaryzacji, ocenę systemu kontroli wewnętrznej.

Z przebiegiem konferencji można będzie zapoznać się na stronie: https://warszawa.pibr.org.pl/pl/news/show/1617