W numerze 11/2018 czasopisma Rachunkowość ukazał się nasz komentarz do artykułu „Zasady sporządzania i przekazywania elektronicznych sprawozdań finansowych” z numeru 10/2018.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi uwagami https://rachunkowosc.com.pl/zasady_sporzadzania_i_przekazywania_elektronicznych_sprawozdan_finansowych_list_czytelniczki

 

Skomentuj na forum